Вернуться
Журнал. Experimentalní studie o pusobení citlivych civu na dychaní ve stavè normalním a po protnutí civu bloudivych. Rozpravy Česke Akademie Císaře Frantiska Josefa pro vědu, slovesnost a umění v Praze. Rocnik V. Trida II. Čislo 11. 1896. Spina A.
Журнал. Experimentalní studie o pusobení citlivych civu na dychaní ve stavè normalním a po protnutí civu bloudivych. Rozpravy Česke Akademie Císaře Frantiska Josefa pro vědu, slovesnost a umění v Praze. Rocnik V. Trida II. Čislo 11. 1896. Spina A.
Автор
Spina A.
Название
Журнал. Experimentalní studie o pusobení citlivych civu na dychaní ve stavè normalním a po protnutí civu bloudivych. Rozpravy Česke Akademie Císaře Frantiska Josefa pro vědu, slovesnost a umění v Praze. Rocnik V. Trida II. Čislo 11.
Датировка
Материал, техника
бумага; печать типографская
Размер
Изготовитель
Место создания/находки
Коллекция
Отдел «Музей-архив Д.И. Менделеева»/Библиотека Д.И. Менделеева
Музейный номер
ММ КП-1911. БМ-1352